Työvaatteet-asiakascase: Antti-Teollisuus Oy

Keskiraskaan sarjan teolliselle toimijalle, kuten Antti-Teollisuus, käyttötarkoituksen mukaan valitut työvaateratkaisut ovat tärkeässä osassa ihmisten työpäivää kahdellakin tasolla. Ensinnäkin työvaatteiden pitää toiminnallisuudellaan varmistaa kantajansa keskittyminen tarkkaavaisuutta vaativien työtehtävien suorittamiseen, mikä osaltaan myös edistää työturvallisuutta. Tämän lisäksi yrityksen logolla yksilöidyt työvaatteet edistävät työyhteisön yhteenkuuluvuutta. Tällaisen yhteenkuuluvuuden arvoa on hankala mitata rahassa, mutta sen arvo koko yrityksen ja työyhteisön menestymiselle on kiistaton.

Työvaatteiden hankinnan tulee olla suunniteltua

Antti-Teollisuuden kokoiselle yritykselle työvaatteiden toimituksiin ei voi tulla suuria katkoksia. Uusia tekstiilejä tarvitaan säännöllisesti. Tämän vuoksi työvaatetoimittajan vaihtaminenkaan ei voinut tapahtua kevyin perustein. Asiakkaan haasteet ymmärrettiin ja siksi työvaatevalikoiman uusimisen eteen tehtiin huomattava määrä suunnittelutyötä. Tämä ammattimaisuus oli se ratkaiseva tekijä, minkä vuoksi Antti-Teollisuus saattoi huoletta lähteä tähän prosessiin. Ammattimaisen otteen rinnalla erinomainen palvelualttius on niitä asioita, minkä takia luotamme yhteistyöhön Promopajan kanssa, kertoo Antti-Teollisuuden työvaatehankinnoista vastaavaa Kaisa Isotalo.

Haalareista ja edustusasuista liikelahjoihin

Promopajan laajasta valikoimasta varustetaan niin tuotannon henkilöstö tehdashaalareilla ja huomiovaatteilla kuin myös asiakkaiden parissa työskentelevä henkilöstö mm. edustavilla päällystakeilla ja pikeepaidoilla. Antti-Teollisuudelle on toimitettu myös laaja kirjo oman henkilökunnan palkitsemiseen tarkoitettuja tuotteita. Tämän lisäksi myyntihenkilöstölle ovat tulleet tutuiksi monipuoliset liike- ja mainoslahjatuotteet, joita he hyödyntävät aktiivisesti myyntityössään ja toimialan messuilla.

Antti-Teollisuus lyhyesti

Antti-Teollisuus Oy on vuonna 1952 perustettu metallituotteita valmistava perheyhtiö. Tehdas sijaitsee Salossa, Varsinais-Suomessa. Antti-Teollisuuden tuotteisiin ja ratkaisuihin voit törmätä teollisuuden, maatalouden ja meriteollisuuden saralla. Antti-Teollisuus tarjoaa tehokkaat, taloudelliset ja luotettavat kokonaisratkaisut teollisuuden materiaalien hallintaan. Tuotteisiin kuuluvat siilot ja kuljettimet, joita Antti-Teollisuus toimittaa kokonaistoimituksina oheislaitteineen. Antti Agrosec -kuivurijärjestelmät ovat viljankuivauksen kiistatonta kärkeä. Sen nimikkotuotteet, Agrosec kuivurit, ovat vuosikymmeniä olleet tiennäyttäjiä alan teknologian kehityksessä. Maataloussektorin tuotevalikoimaan kuuluvat mm. viljankuivurit, uunit, elevaattorit ja tietenkin monipuolinen palvelu.